Registrace byla uzavřena 3. 4. 2019 v 11:00 hod.
Přeběžný program zde.


Registration was closed on 3th April 2019 at 11:00
Pre-Program here.